Object

Title: O niekonstytucyjności § 95 ust. 2 zd. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

O niekonstytucyjności § 95 ust. 2 zd. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych

Alternative title:

On the unconstitutionality of § 9522 of the Rules of Procedure of Common Courts

Creator:

Łukowiak, Bartosz

ORCID:

0000-0003-3993-2182

Subject and Keywords:

statement of reasons   right of defence   right to an eff ective remedy   constitution   criminal proceedings  
uzasadnienie wyroku   prawo do obrony   prawo do skutecznego środka prawnego   konstytucja   proces karny

Abstract:

The subject of this work is the issue of the constitutionality of § 9522 of the Rules of Procedure of Common Courts. Based on the analysis of regulations in the field of criminal proceedings, the author tries to demonstrate the non-compliance of this provision with the principle of the right to defence, the principle of the right to an effective remedy, the principle of the exclusivity of the act and the prohibition of creating apparent powers, and, therefore, proposes its own, different regulation of this issue, which would allow for compliance of national regulations with the standards of fair trial.  

Przedmiotem niniejszej pracy jest kwestia konstytucyjności § 95 ust. 2 zd. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Na podstawie analizy regulacji z zakresu postępowania karnego autor stara się wykazać niezgodność tego przepisu kolejno z zasadą prawa do obrony, zasadą prawa do skutecznego środka prawnego, zasadą wyłączności ustawy oraz zakazem tworzenia uprawnień pozornych, w związku z czym proponuje własne, odmienne uregulowanie tej kwestii, co pozwoliłoby zachować zgodność regulacji krajowej ze standardem rzetelnego postępowania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109012   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.116.4

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3943. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 116, s. 59-71

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 15, 2020

Number of object content hits:

65

Number of object content views in PDF format

70

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118677

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information