Object

Title: Sprzedaż konsumencka w Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i w kodeksie cywilnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sprzedaż konsumencka w Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i w kodeksie cywilnym

Alternative title:

Consumer sales in the United Nations Convention on contracts for the international sale of goods and in the civil code

Creator:

Wójtowicz, Ewa

Subject and Keywords:

consumer sales   CISG   contracts for the international sale of goods   contract of sale   civil code  
sprzedaż konsumencka   Konwencja wiedeńska   międzynarodowa sprzedaż towarów   umowa sprzedaży   kodeks cywilny

Abstract:

The article presents the concept of consumer sales and consumer sales in the regulation of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the definition of consumer sales in the Polish Civil Code along with a comparison of these two regulations. It indicates some inconsistencies between Polish law and the Convention as well as their possible consequences and it proposes methods of their elimination  

Artykuł przedstawia pojęcie sprzedaży konsumenckiej oraz prezentuje sprzedaż konsumencką w regulacji Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i definicję sprzedaży konsumenckiej w polskim kodeksie cywilnym wraz z porównaniem tych dwóch regulacji. Sygnalizuje niespójności pomiędzy prawem polskim i Konwencją, wskazuje na ich możliwe konsekwencje oraz proponuje sposoby ich usunięcia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Frąckowiak, Józef. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109215   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.112.16

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 245-258

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Ewa Wójtowicz

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 23, 2020

Number of object content hits:

467

Number of object content views in PDF format

473

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95880

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information