Object

Title: Rozwiązanie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości przed złożeniem oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rozwiązanie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości przed złożeniem oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu

Alternative title:

Termination of the conditional real estate sale agreement before submitting the declaration on the exercise of the pre-emption right

Creator:

Madej, Wojciech

ORCID:

0000-0002-9006-4408

Subject and Keywords:

conditional sales agreement   real estate   contractual right of pre-emption   exercise of pre-emption right   civil code  
warunkowa umowa sprzedaży   nieruchomość   umowne prawo pierwokupu   wykonanie prawa pierwokupu   kodeks cywilny

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The aim of the article is to assess the legal provisions and judicial decisions permitting the termination of a conditional sales agreement before submitting a declaration on the exercise of this right by an authorized entity. This article aims to prove the correctness of the change in the position of the judicature allowing for the termination of a conditional sale agreement before submitting a declaration on the exercise of the right of pre-emption. The article also indicates defects in the adopted legal solutions regarding the possibility of terminating a conditional sales contract before submitting a declaration by an authorized entity. For this purpose, apart from the analysis of the admissibility of terminating a conditional sale agreement, an analysis was also made of the legal provisions concerning the deadline for submitting a declaration on the exercise of the pre-emption right and settlement of costs incurred in connection with the conditional sale agreement.  

Celem artykułu jest ocena przepisów prawnych i orzecznictwa dopuszczającego rozwiązanie warunkowej umowy sprzedaży przed złożeniem oświadczenia o wykonaniu tego prawa przez podmiot uprawniony. Niniejszy artykuł zmierza do wykazania słuszności zmiany stanowiska judykatury dopuszczającego rozwiązanie warunkowej umowy sprzedaży przed złożeniem oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu. Artykuł ma na celu również zasygnalizowanie wad w przyjętych rozwiązaniach prawnych dotyczących możliwości rozwiązania warunkowej umowy sprzedaży przed złożeniem oświadczenia przez podmiot uprawniony. W tym celu oprócz analizy dopuszczalności rozwiązana warunkowej umowy sprzedaży dokonano również analizy przepisów prawnych dotyczących terminu na złożenie oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu oraz rozliczenia kosztów poniesionych w związku z warunkową umową sprzedaży.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123611   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.2.347.361

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 27, 2023

In our library since:

Mar 9, 2021

Number of object content hits:

6 776

Number of object content views in PDF format

6781

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/131349

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information