Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sprzedaż konsumencka w Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i w kodeksie cywilnym

Alternative title:

Consumer sales in the United Nations Convention on contracts for the international sale of goods and in the civil code

Creator:

Wójtowicz, Ewa

Subject and Keywords:

sprzedaż konsumencka ; Konwencja wiedeńska ; międzynarodowa sprzedaż towarów ; umowa sprzedaży ; kodeks cywilny

Abstract:

Artykuł przedstawia pojęcie sprzedaży konsumenckiej oraz prezentuje sprzedaż konsumencką w regulacji Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i definicję sprzedaży konsumenckiej w polskim kodeksie cywilnym wraz z porównaniem tych dwóch regulacji. Sygnalizuje niespójności pomiędzy prawem polskim i Konwencją, wskazuje na ich możliwe konsekwencje oraz proponuje sposoby ich usunięcia

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Frąckowiak, Józef. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma online

Identifier:

doi:10.19195/0137-1134.112.16

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol ; eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 245-258

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego ; Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Ewa Wójtowicz

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm