Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sprzedaż konsumencka w Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i w kodeksie cywilnym

Creator:

Wójtowicz, Ewa

Subject and Keywords:

sprzedaż konsumencka   Konwencja wiedeńska   międzynarodowa sprzedaż towarów   umowa sprzedaży   kodeks cywilny

Abstract:

Artykuł przedstawia pojęcie sprzedaży konsumenckiej oraz prezentuje sprzedaż konsumencką w regulacji Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i definicję sprzedaży konsumenckiej w polskim kodeksie cywilnym wraz z porównaniem tych dwóch regulacji. Sygnalizuje niespójności pomiędzy prawem polskim i Konwencją, wskazuje na ich możliwe konsekwencje oraz proponuje sposoby ich usunięcia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Frąckowiak, Józef. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.112.16

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 245-258

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Ewa Wójtowicz

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii