Object

Title: Czy potrzeba nam szczególnej formy organizacyjno-prawnej dla innowacyjnego biznesu? Uwagi ogólne na podstawie uzasadnienia projektu prostej spółki akcyjnej — PSA

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Czy potrzeba nam szczególnej formy organizacyjno-prawnej dla innowacyjnego biznesu? Uwagi ogólne na podstawie uzasadnienia projektu prostej spółki akcyjnej — PSA

Alternative title:

Do we nedd a special legal form for innovative business? General remarks on the explanation of the draft of provisions regarding simple stock corporation - SSC

Creator:

Wiórek, Piotr Marcin (1975- )

ORCID:

0000-0003-2478-8341

Subject and Keywords:

simple stock corporation   rules of legislative technique   startup   inventor   corporation  
Prosta Spółka Akcyjna   zasady techniki prawodawczej   startupy   inwentor   spółka kapitałowa

Abstract:

The aim of this article is a critical evaluation of the general part of the explanation of the “Recommendations concerning the project of provisions regulating the simple stock corporation prepared by a team of experts appointed by the Minister of Development and Finance (proposals for amendments of The Commercial Companies Code)”. The analysis carried out in the article leads to the conclusion that the explanation of the SSC bill does not achieve its principal goal, which should be a convincing justification for introduction of a new type of corporation into Polish commercial law system in form of the SSC. What is more: from the whole argumentation used in the explanation follows that there is no real need for such a complicated regulation as planned, and the proposed provisions go far beyond the goals which the regulation wants to achieve. Moreover, they are inadequate to achieve these goals  

Celem niniejszego artykułu jest krytyczna ocena części ogólnej uzasadnienia „Rekomendacji powołanego przez Ministra Rozwoju i Finansów Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną (propozycje zmian w Kodeksie spółek handlowych)”. Przeprowadzona w opracowaniu analiza prowadzi do wniosku, że uzasadnienie projektu PSA nie spełnia swojego podstawowego celu, jakim jest wykazanie w sposób przekonujący potrzeby wprowadzenia do systemu prawa handlowego nowego typu spółki kapitałowej w postaci PSA. Co więcej, z całokształtu argumentacji zawartej w projekcie wynika, że w istocie brakuje podstaw do wprowadzenia tak rozbudowanej regulacji, jak przewidują to projektodawcy, ponieważ środki prawne zaproponowane w projekcie wykraczają znacznie poza cel, który zamierza on osiągnąć, a do tego są nieadekwatne do jego osiągnięcia

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Frąckowiak, Józef. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109214   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.112.15

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 233-243

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Piotr Marcin Wiórek

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 23, 2020

Number of object content hits:

39

Number of object content views in PDF format

46

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95878

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information