Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przedsiębiorstwo w polskim systemie prawnym

Creator:

Firlit, Jarosław

Subject and Keywords:

przedsiębiorstwo   system prawny   działalność gospodarcza   składniki przedsiębiorstw

Description:

Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

Prezentowane opracowanie stanowi przedstawienie problematyki pojęcia przedsiębiorstwa w polskim systemie prawnym. Jego celem jest zaprezentowanie złożoności definicji przedsiębiorstwa w świetle obowiązujących przepisów prawnych, orzecznictwa sądowego i dogmatyki prawnej. Z uwagi na charakter artykułu główną metodę badawczą stanowi obiektywna analiza porządku prawnego, regulującego kwestie przedsiębiorstwa mającego na celu usystematyzowanie najistotniejszych zagadnień w prezentowanym temacie

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Frąckowiak, Józef. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.112.3

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 31-45

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jarosław Firlit

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm