Object

Title: Zawieszenie i podjęcie działalności gospodarczej przez spółkę z o.o.

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zawieszenie i podjęcie działalności gospodarczej przez spółkę z o.o.

Alternative title:

Suspension and establishment of a business by a limited liability company

Creator:

Gil, Izabella

ORCID:

0000-0001-9214-5503

Subject and Keywords:

economic activity   limited liability company   suspension and commencing economic activity  
działalność gospodarcza   spółka z o.o.   zawieszenie i podjęcie działalności gospodarczej

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The study describes the previous incorrect legal regulations and their effects in the scope of suspension of business activity by a limited liability company. In addition, the issue of the admissibility of courts applying coercive proceedings to submit financial statements was presented. It is indicated what types of sanctions may be applied for failure to submit annual financial statements by limited liability companies. Finally, changes introduced to harmonise the regulations related to the suspension of business activity were discussed.  

W opracowaniu opisano dotychczasowe nieprawidłowe regulacje prawne i ich skutki w zakresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę z o.o. Ponadto przedstawiono zagadnienie dopuszczalności stosowania przez sądy postępowania przymuszającego do złożenia sprawozdania finansowego. Wskazano, jakiego rodzaju sankcje mogą być stosowane za niedopełnienie obowiązków złożenia rocznego sprawozdania finansowego przez spółki z o.o. Na zakończenie omówiono wprowadzone zmiany ujednolicające regulacje związane z zawieszeniem prowadzenia działalności gospodarczej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110361   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.72

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 311-322

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 4, 2020

Number of object content hits:

627

Number of object content views in PDF format

632

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121044

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information