Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wychować czytelnika! (Nie)bezpieczeństwo kulturowe Polski w narracji wybranych periodyków

Creator:

Lendzion, Joanna

Subject and Keywords:

niebezpieczeństwo kulturowe ; bezpieczeństwo kulturowe ; migracje ; uchodźstwo ; czasopisma ; efekty wielokulturowego wychowania

Abstract:

Autorkę interesują szczegóły zróżnicowanej narracji, które pozwolą wyłonić efekty wychowania oraz sylwetkę czytelnika – (wielo)kulturowo świadomego Polaka oraz jego nastawienia do (nie)bezpieczeństwa kulturowego chrześcijańskiej Ojczyzny i Europy. Analizie, na tle najnowszej literatury przedmiotu, poddano teksty zawarte w ciągu czterech miesięcy (czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2017) m.in. w tygodnikach: „Polityka”, Newsweek”, „Nie” „Tygodnik Powszechny”, „W Sieci”, „Do Rzeczy”.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2543-7895 ; doi:10.23734/mcs.2018.1.081.099

Source:

Pdg P 345

Language:

pol

Relation:

Multicultural Studies 1/2018, s. 81-99

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Joanna Lendzion

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.