Object

Title: Refugees and migrants as a subject of rights according to international law and organizations

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Refugees and migrants as a subject of rights according to international law and organizations

Alternative title:

Uchodźcy i migranci jako podmioty prawa międzynarodowego

Creator:

Słapczyński, Tomasz

ORCID:

0000-0002-9636-1673

Subject and Keywords:

refugee   international law   migration   international organizations   UN  
uchodźcy   bezpaństwowcy   migracja   prawo międzynarodowe   organizacje międzynarodowe   ONZ

Abstract:

The paper tries to portray refugees as a very important problem in international law, a problem, which can create profits and losses for involved countries in many areas. For example, the expenses for refugees are rising, but human capital is also growing. It depends on the policy of a given country whether it can effectively use the human capital or wheter only the social costs for the country are created. Sometimes international law obligation is not enough to convince society that accepting refugees is right decision. The article will focus on how and with which legislation tools it can be done and whether it is effective or not, as well as how the united world helps people who are in danger. Are those supportive organs doing it correctly or not, whether enough is being done or whether it should be done in a different way. The paper is focused more on the European Union administration than on other places. The paper consists of the following sections: who is a refugee — a legal description, non-governmental organizations, international administration — UNHCR, EU administration created to help refugees, the Treaty of Lisbon and refugee policy. Those chapters attempt to explain the legal basis of the refugee protection system in the Western world. The practice of refugee policy and the execution of this law is a completely different thing.  

Praca podejmuje próbę ukazania problemu uchodźców i osób migrujących, jako ważny aspekt prawa międzynarodowego, który wpływa na sytuację społeczną, polityczną i ekonomiczną państw. Może to generować zyski i straty dla państw uczestniczących w procesie na różnych płaszczyznach. Razem z imigracją rosną wydatki związane z procesem administracyjnym, ale rośnie także potencjalny kapitał ludzki. Zależy to od polityki państwa — czy potrafi wykorzystać zaistniały potencjał i czy jest to możliwe ze względu na kulturę lub wykształcenie. Czasami zobowiązanie wynikające z prawa międzynarodowego nie wystarcza, aby przekonać społeczeństwo, że przyjmowanie uchodźców jest słuszne. Migracja między państwami jest niejako naturalnym procesem. Jest ona generowana przez różne czynniki. Prawo międzynarodowe pozwala je uporządkować i sklasyfikować tak, aby jednostki, które we własnym kraju napotykają poważne problemy, mogły spróbować żyć gdzie indziej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109030   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.115.5

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3867. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 115, s. 69-80

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 17, 2020

Number of object content hits:

55

Number of object content views in PDF format

59

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118696

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information