Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Tożsamość jako identyfikacja w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa kulturowego

Creator:

Drabarek, Anna

Subject and Keywords:

tożsamość   identyfikacja   bezpieczeństwo kulturowe   trauma kulturowa

Abstract:

Współczesne rozważania na temat tożsamości koncentrują się w przeważającej mierze na jej zmienności i płynności. Obecnie obserwowane są także zjawiska zagrożenia bezpieczeństwa kulturowego i tak zwanej traumy kulturowej, które jednak nie powstrzymują procesu homogenizacji kultury i będącego jego następstwem krzyżowania się kultur. Nasilające się procesy migracji również stają się powodem wielu obaw. Być może ten stan wytwarzający swoiste nowe pola konfliktów jest przyczyną rewitalizacji pojęcia identyfikacji z grupą, społeczeństwem, narodem, gdyż daje on poczucie bezpieczeństwa poprzez eksponowanie wspólnoty interesów i dobra wspólnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2543-7895

DOI:

10.23734/mcs.2018.1.011.023

Source:

Pdg P 345

Language:

eng

Relation:

Multicultural Studies 1/2018, s. 11-23

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Anna Drabarek

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.