Object

Title: Topiczna teoria argumentacji prawniczej – między tradycyjną a neokonstytucjonalną koncepcją państwa prawa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Topiczna teoria argumentacji prawniczej – między tradycyjną a neokonstytucjonalną koncepcją państwa prawa

Creator:

Holocher, Justyna

Abstract:

Topikthese zakładała, że myślenie prawnicze zawsze i wszędzie powinno mieć charakter topiczny, a toposy jako powszechnie znane i uznawane argumenty powinny być podstawą rozumowań prawniczych. Teza ta była wielokrotnie poddawana weryfikacji. Powodem kolejnego jej przywołania stał się neokonstytucjonalizm, zakładający argumentacyjną, a więc bliską topice wizję prawa, właściwą dla współczesnego, konstytucyjnego państwa prawa. Wraz z przejściem od pozytywizmu prawnego i państwa prawa do neokonstytucjonalizmu i konstytucyjnego państwa prawa topika prawnicza, zwykle przeciwstawiana „tradycyjnym” koncepcjom państwa prawa, zyskała na znaczeniu. Jej pozycja stała się odzwierciedleniem różnic pomiędzy argumentacją w państwie prawa i konstytucyjnym państwie prawa, będących konsekwencją różnic pomiędzy samym pojęciem „państwa prawa” na gruncie tych koncepcji. Bez wątpienia topika prawnicza bliższa jest neokonstytucjonalizmowi, gdzie służy pogodzeniu argumentacyjnego charakteru prawa z wymogami pewności i bezpieczeństwa prawnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Paweł. Red.   Kaczor, Jacek. Red.   Pichlak, Maciej. Red.   Bekrycht, Tomasz. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89893   ISBN 978-83-65431-85-1

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 107)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Justyna Holocher

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

Sep 2, 2018

Number of object content hits:

2 349

Number of object content views in PDF format

2642

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95795

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information