Object

Title: Prawo i polityka w sferze publicznej : perspektywa wewnętrzna : Wykładnia prawa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo i polityka w sferze publicznej : perspektywa wewnętrzna : Wykładnia prawa

Abstract:

Oddawana do rąk Czytelnika książka jest jedną z kilku publikacji inspirowanych XXII Zjazdem Katedr Teorii i Filozofii Prawa, który pod hasłem Prawo – polityka – sfera publiczna odbył się w dniach 18–21 września 2016 r. we Wrocławiu. Ponieważ jednak zarówno lista publikujących w niniejszym tomie Autorów, jak i treść poszczególnych rozważań nie stanowią reprezentatywnego powtórzenia tego, co wydarzyło się na wrocławskim spotkaniu, wypada mówić o książce zasadniczo od Zjazdu niezależnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Paweł. Red.   Kaczor, Jacek. Red.   Pichlak, Maciej. Red.   Bekrycht, Tomasz. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-65431-85-1

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 107)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95790

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information