Object

Title: La CEDH et les juges nationaux en Pologne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

La CEDH et les juges nationaux en Pologne

Creator:

Granat, Mirosław

Subject and Keywords:

Europejska Konwencja Praw Człowieka   sędzia krajowy   skarga konstytucyjna   skuteczne środki krajowe   nieuzasadnione długie postępowanie   godność ludzka   interpretacja konstytucyjna   Europejski Trybunał Praw Człowieka   tymczasowe aresztowanie

Abstract:

According to the constitutional catalogue of sources of law the European Convention on Human Rights has the priority over the national acts (if the act is incompatible with the Convention). Also, the Convention is directly applicable. Human and citizen rights and freedoms which are defined in The Constitution of the Republic of Poland (chapter III), as well as the rights and freedoms defined in international law, form a specific system of human rights protection. The subject-matter overlap between national and international law makes the protection of an individuals even more complete. However it influences the role of Constitution and some collisions between those systems occurs. This kind of situation becomes a challenge for the judges. National judges should be aware of the European human right system to ensure a proper application of a law. There is a lot of complaints submitted to The European Court of Human Rights against Poland. However it is not just a result of weaknesses in national human rights protection. It is also caused by good knowledge of the European system and common legal awareness.  

W świetle konstytucyjnego systemu źródeł prawa, Europejska Konwencja Praw Człowieka ma pierwszeństwo przed ustawą (jeśli ustawy nie daje się pogodzić z Konwencją). Jest ona także bezpośrednio stosowana w obrocie prawnym. Prawa i wolności człowieka i obywatela określone w Konstytucji RP (w rozdziale III), jak i prawa i wolności wynikające z prawa międzynarodowego, tworzą pewien system ochrony praw człowieka. Fakt nakładania się na siebie regulacji prawa krajowego i regulacji z zakresu prawa międzynarodowego, powoduje, że ochrona praw człowieka staje się, z jednej strony, pełniejsza, z drugiej, rola Konstytucji zmienia się. Powstają napięcia i kolizje między poszczególnymi systemami ochrony praw człowieka. Takie sytuacje, rodzą wyzwania z którymi muszą konfrontować się sędziowie. Sędzia krajowy musi zdawać sobie sprawę, że stosowanie europejskiego systemu praw człowieka, zależy od znajomości tego systemu. Polska jest państwem z którego napływa wiele skarg do Europejskiego Trybunału Prawa Człowieka. Jest to wynik nie tylko wad i błędów w krajowym systemie ochrony praw człowieka, ale także efekt dobrej znajomości systemu konwencyjnego, jak i świadomości prawnej skarżących i ich pełnomocników.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89859   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

fre

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Mirosław Granat

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 20, 2018

Number of object content hits:

100

Number of object content views in PDF format

121

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95757

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
La CEDH et les juges nationaux en Pologne Jan 27, 2023

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information