Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Spory kompetencyjne przed Trybunałem Konstytucyjnym ‒ konflikt w prawie czy prawo do konfliktu

Creator:

Dudek, Dariusz

Subject and Keywords:

Trybunał Konstytucyjny   Prezydent RP   spór kompetencyjny   prawo łaski

Abstract:

Artykuł przybliża czytelnikowi najrzadziej wykonywaną kompetencję polskiego sądu konstytucyjnego zdefiniowaną w art. 189 Konstytucji RP – spor kompetencyjny. Dotychczasowa praktyka orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego w tym przedmiocie jest relatywnie skromna i sprowadza się do zaledwie dwóch rozstrzygnięć. Najnowszy kazus stanowi postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, zainicjowane wnioskiem Marszałka Sejmu z dnia 8 czerwca 2017 r. (sygn. Kpt 1/17).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Dariusz Dudek