Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kilka uwag o „nowych” instrumentach partycypacji mieszkańców na poziomie samorządowym

Creator:

Glejt, Paulina ; Uziębło, Piotr

Subject and Keywords:

inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców ; partycypacja ; debata publiczna ; budżet obywatelski

Abstract:

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadziła do ogólnokrajowego porządku prawnego nowe instrumenty partycypacji na poziomie lokalnym. O ile inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców oraz budżet obywatelski były już realizowane w praktyce, w oparciu o przepisy prawa miejscowego, o tyle udział mieszkańców w debacie na temat raportu o stanie gminy jest rozwiązaniem nowym. W ocenie Autorów niniejszego artykułu regulacje te trudno ocenić pozytywnie, głównie ze względu na ich nieprecyzyjność, a czasami nawet krok wstecz w stosunku do dotychczasowej praktyki wykorzystywania mechanizmów partycypacyjnych w praktyce ustrojowej jednostek samorządu terytorialnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red. ; Jabłoński, Mariusz. Red. ; Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Piotr Uziębło ; Copyright by Paulina Glejt