Object

Title: O należytym pojmowaniu dziedzictwa narodowego i jego aksjologicznych podstawach

PLMET:

click here to follow the link

Abstract:

Celem tekstu jest ukazanie konstytucyjnego pojęcia narodowego dziedzictwa kulturalnego w należytej relacji do aksjologicznych fundamentów Konstytucji RP, jakimi są zasada godności i dobra wspólnego. W tym celu należało w pierwszym rzędzie obalić wnioski, jakie mogłyby powstać po lekturze Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, że dziedzictwo kulturalne stanowią jedynie zabytki. Rozumienie dziedzictwa również jako dziedzictwa niematerialnego pozwoliło na wykazanie, iż jego kultywowanie i ochrona stanowią podstawę człowieczeństwa jednostki ludzkiej, a więc powinno być traktowane jak zasada stanowiąca realizację godności. Podkreślono również, że rozumienie zasady dobra wspólnego nie powinno być ograniczone jedynie do państwa. Rzeczpospolita Polska powinna być rozumiana również jako wspólnota historyczna i nawiązanie do fundamentów niepodległości, którymi są kultura i tradycja. Wykazano, że dziedzictwo narodowe, jako całość można uznać za element dobra wspólnego. Przy czym nie chodzi tu o dobro pojedynczych jednostek, lecz o dobro społeczeństwa ujmowanego wspólnotowo.

Resource Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89834 ; ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Anna Frankiewicz-Bodynek

Object collections:

Last modified:

Dec 10, 2018

In our library since:

Aug 19, 2018

Number of object content hits:

275

Number of object content views in PDF format

531

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95732

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information