Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zasada państwa prawa w polskim systemie prawnym oraz konsekwencje jej naruszenia w prawie Unii Europejskiej

Creator:

Serzhanova, Viktoria   Krzysztofik, Edyta

Subject and Keywords:

kontrola przestrzegania   odpowiedzialność państw członkowskich   naruszenie zasady państwa prawa   państwo prawa   Konstytucja RP   zasada demokratycznego państwa prawnego

Abstract:

Zasada państwa prawa jest istotną wartością oraz fundamentem konstytucji i ustrojów współczesnych państw demokratycznych. Jednakże, mimo zapewnienia jej gwarancji w krajowym porządku prawnym oraz istnienia instrumentów pozwalających na kontrolę jej poszanowania, w przypadku państw o słabo utrwalonych tradycjach demokracji poziom skuteczności jej przestrzegania może się obniżać. Istotne w tym zakresie pozostają zatem gwarancje o charakterze międzynarodowym i ponadnarodowym. Celem niniejszego opracowania jest analiza zasady państwa prawnego w ujęciu polskiej ustawy zasadniczej oraz problemów związanych z kontrolą jej przestrzegania w UE.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Viktoria Serzhanova   Copyright by Edyta Krzysztofik