Object

Title: Pozycja prezydenta w systemach parlamentarnym i prezydenckim na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federacyjnej Brazylii

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pozycja prezydenta w systemach parlamentarnym i prezydenckim na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federacyjnej Brazylii

Creator:

Trnka, Krzysztof

Subject and Keywords:

Federative Republic of Brazil   legal comparability   Republic of Poland   presidential system   constitutional law  
Rzeczpospolita Polska   system parlamentarno-gabinetowy   komparatystyka prawna   Republika Federacyjna Brazylii   system prezydencki   prawo konstytucyjne   prezydent   ustrój

Abstract:

The purpose of this article is to compare the position of president in the parliamentary and presidential systems, based on the examples of the Polish Republic and the Federal Republic of Brazil. The following areas were subjected to analysis: election, requirements for candidates, competence, relationship with other executive organs as well as with the judicial and legislative powers, the issue of legal liability. The article shows similarities and differences between the Polish and Brazilian political regimes.  

Celem niniejszego artykułu jest porównanie pozycji ustrojowej prezydenta w systemach parlamentarnym i prezydenckim na przykładzie Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federacyjnej Brazylii. Analizie poddano: sposób wyboru, wymagania stawiane kandydatom, kompetencje, stosunek do innych organów władzy wykonawczej oraz do władz sądowniczej i ustawodawczej, kwestię odpowiedzialności prawnej. Artykuł pokazuje podobieństwa i różnice pomiędzy ustrojami polskim i brazylijskim.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Complak, Krystian. Red.   Gutierrez, Patryk. Red.   Rosiak, Jolanta. Red.   Grabowska, Sabina. Rec.   Urbanek, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89810

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 93)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Krzysztof Trnka

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 27, 2023

In our library since:

Aug 17, 2018

Number of object content hits:

3 456

Number of object content views in PDF format

4099

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95702

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information