Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Animacja jako metoda aktywizacji osób starszych

Group publication title:

Przegląd Biblioterapeutyczny

Creator:

Kott, Michał

Subject and Keywords:

samorozwój   aktywność   instytucje kultury   animacja   czas wolny   seniorzy

Abstract:

W artykule poruszony został problem szybkiego starzenia się społeczeństwa będący wynikiem wydłużania się ludzkiego życia. Ujęte w treści zjawisko animacji społeczno-kulturalnej staje się pomocne w łagodzeniu skutków następujących zmian demograficznych. Aktywność w sferach: społecznej, intelektualnej i fizycznej dostosowana do potrzeb seniorów oraz samodzielność pozwalająca osobom starszym zatroszczyć się o własne życie to elementy pracy animatora oraz funkcjonujących instytucji społeczno-kulturalnych, których celem jest zagospodarowanie czasu wolnego, zmniejszenie marginalizacji i poprawienie jakości życia osób starszych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Czernianin, Wiktor. Red.

Date issued:

2015

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 2391-971X

Source:

Psch Cz.239

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

eBooki.com.pl

Access rights:

Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Michał Kott

Autor opisu:

TK