Object

Title: Wpływ polityki kulturalnej na funkcjonowanie instytucji kultury w Polsce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wpływ polityki kulturalnej na funkcjonowanie instytucji kultury w Polsce

Alternative title:

The impact of cultural policy on the functioning of cultural institutions in Poland

Creator:

Januszewska, Małgorzata J.

Subject and Keywords:

cultural institutions   cultural policy   culture in the European Union   culture   financing of culture  
finansowanie kultury   instytucje kultury   kultura w Unii Europejskiej   kultura   polityka kulturalna

Abstract:

The article introduces the reader into the situation on the Polish culture market. It explains the basic concepts, such as politics, culture, cultural policy and cultural institution, the knowledge of which is essential to understanding the sense of considering this topic. The paper presents the general conditions of the functioning of cultural institutions and the structure of their financing. Then, it discusses the main problems faced by institutions of each size. It is also an attempt at assessing the level of interest in the products of the activities of cultural institutions. The last part examines the extent to which these results were affected by the actions undertaken by representatives of the State and the EU within the framework of implementation of the cultural policy.  

Artykuł nakreśla sytuację panującą na polskim rynku kultury. Wyjaśnia podstawowe pojęcia, takie jak polityka, kultura oraz polityka kulturalna, a także instytucja kultury, których znajomość jest niezbędna do zrozumienia sensu podjęcia rozważań na powyższy temat. W pracy przedstawiono ogólne warunki funkcjonowania instytucji kultury i strukturę finansowania ich działalności. Następnie omówiono główne problemy, jakie napotykają poszczególne instytucje. Podjęto się również próby oceny poziomu zainteresowania wytworami działalności instytucji kultury. W ostatniej części artykułu sprawdzono, w jakim stopniu na przedstawione wyniki wpływały działania podejmowane przez przedstawicieli władz państwowych i unijnych w ramach realizacji założeń polityki kulturalnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Winiarski, Marcin. Red.

Date issued:

2016

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108679   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 18 (2015), s. 41-56

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 21, 2020

Number of object content hits:

204

Number of object content views in PDF format

211

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118309

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information