Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Komunikacja w rodzinie po doświadczeniu rozwodu. O zaletach płynących z dobrej i zdrowej komunikacji w rodzinach porozwodowych

Creator:

Piotrowska, Maja

Subject and Keywords:

komunikacja ; kryzys ; mediacja ; poradnictwo ; rodzina ; rozwód

Abstract:

W prezentowanym tekście głównym obszarem analizy staje się komunikacja w rodzinie po doświadczeniu rozwodu rodziców. Ze szczególną uwagą autorka przygląda się konsekwencjom nieprawidłowo realizowanej w rodzinach rozwodzących się bądź już rozwiedzionych wzajemnej komunikacji. Wyróżnia też szereg ról, a tym samym sposobów komunikacji z rodzicami, które dzieci przyjmują, by poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. Wskazuje, że żadna z przyjętych przez dzieci ról i strategii komunikacyjnych nie służy ich konstruktywnemu rozwojowi. Na koniec próbuje nakreślić kilka zasad, które umożliwią rodzinom w kryzysie rozwodu uniknięcie wielu błędów i z pewnością przyczynią się do poprawy ich wzajemnych relacji, dając tym samym szansę dzieciom na łagodniejszą adaptację do nowych warunków życia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Identifier:

ISBN 978-83-62618-37-8

DOI:

10.34616/22.19.006

Language:

pol

Relation:

Komunikacja a zmiana społeczna, s. 71-81

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Maja Piotrowska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.