Object

Title: Prawda jako cywilizacyjny wyznacznik działalności administracji publicznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawda jako cywilizacyjny wyznacznik działalności administracji publicznej

Creator:

Niżnik-Dobosz, Iwona

Subject and Keywords:

substantive law   public administration   truth   administrative courts   lawmaking   civilisation   procedural and institutional law   enforment of law  
administracja publiczna   cywilizacja   prawda   prawo proceduralne i ustrojowe   wykonywanie prawa   prawo materialne   tworzenie prawa   sądy administracyjne

Abstract:

Proposed/chosen topic will be presented in three pillars. The first one concerns issues related to generally binding law – enforced and applied by authorities – as a law serving the truth.The enforcement of law in this regard involves also a problem of truth in lawmaking operation of public administration undertaken on the basis of detailed or general authorisations.The second pillar delves into the issue of truth from a point of view regarding its procedural, institutional and substantive protection whilst enforcing administrative law.The third pillar deals with a method of protection over the truth in operation of public administration within administrative courts’ review of operation, failure to act and lengthiness of public administration.  

Zaproponowany/wybrany temat będzie ujęty w trzech odsłonach. Pierwsza dotyczy kwestii związanych z prawem powszechnie obowiązującym ‒ wykonywanym i stosowanym przez organy ‒ jako prawem służącym prawdzie. Wykonywanie prawa w tym zakresie obejmuje także problem prawdy w działalności prawotwórczej administracji publicznej podejmowanej na podstawie upoważnień szczegółowych lub generalnych. Druga odsłona poświęcona jest zagadnieniu prawdy z punktu widzenia jej zabezpieczenia proceduralnego, ustrojowego i materialnego podczas stosowania prawa administracyjnego. Trzecia rozważa sposób zabezpieczenia prawdy w działaniach administracji publicznej w ramach kontroli działalności, bezczynności i przewlekłości administracji publicznej przez sądy administracyjne.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89628   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Iwona Niżnik-Dobosz

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Apr 7, 2023

In our library since:

Jun 2, 2018

Number of object content hits:

204

Number of object content views in PDF format

250

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95427

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information