Object

Title: On John Austin and punishments ; John Austin o strachu, sankcji i karze

PLMET:

click here to follow the link

Title:

On John Austin and punishments  
John Austin o strachu, sankcji i karze

Creator:

Peno, Michał

Subject and Keywords:

punishment   criminal law   the deterrence theories of punishment in criminal law   liability   John Austin   responsibility  
prawo karne   kara   odpowiedzialność karna   teorie karania w prawie karnym   teoria odstraszania   John Austin

Description:

The main purpose of the article is the conception of punishment emerging from the legal philosophy of John Austin. John Austin is commonly and accurately credited with propounding a sanctions-based conception of law. From the point of view of criminal law John Austin can be seen as a deterrence-oriented theorist. Difficulties arise when criminal law, tort law, administrative law and others are taken to serve exactly the same fundamental purpose. Austin says nothing about the features of punishments that differentiate them from sanctions of other types. It can be seen that Austin does not avoid the problem. From Austin’s point of view specifics or features of sanctions are irrelevant. In general, sanctions are to protect ordo iuris and social stability. As a utilitarian, Austin uses a simple happiness calculus, in which every stimulus (ie. sanction) has the same functions. Sanctions are employed to minimize the utility (and probability) of crimes and other forbidden acts. This article analyzes the consequences of such an approach to sanctions or punishments.  

Podstawowym celem niniejszego artykułu jest próba zarysowania koncepcji karania wyłaniającej się z tzw. rozkazowej teorii prawa Johna Austina. John Austin jest przedstawicielem pozytywizmu prawniczego, a jego sposób pojmowania prawa wiąże obowiązek prawny z sankcją. O ile koncepcja prawa Austina jest szczegółowo omawiana w literaturze prawniczej i filozoficznej, o tyle koncepcja sankcji, zwłaszcza sankcji karnej, nie znajduje wielu syntetycznych komentarzy. Austin zdaje się stać na stanowisku broniącym racjonalizacji utylitarnej karania (koncepcji odstraszania), jednak problemy pojawiają się na tle różnic między przestępstwem i karą oraz innego rodzaju deliktami oraz sankcjami. Z punktu widzenia Austina charakter czy rodzaj sankcji odgrywa jedynie rolę drugorzędną, wszystkie bowiem sankcje – zarówno w prawie karnym, jak i w prawie administracyjnym czy cywilnym – pełnią taką samą funkcję realizowaną w oparciu o utylitarny rachunek użyteczności. Wydaje się, że rozróżnienie rodzajów naruszeń prawa i przyporządkowanych im sankcji, z punktu widzenia racjonalizacji utylitarnej i koncepcji odstraszania ma charakter wyłącznie techniczny. Takie stanowisko rodzi pewne uwagi krytyczne i refleksyjne. Artykuł przedstawia analizę takiego podejścia do sankcji i karania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89517   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Michał Peno

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Apr 18, 2018

Number of object content hits:

1 987

Number of object content views in PDF format

2451

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95056

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
John Austin o strachu, sankcji i karze Jun 11, 2021

This page uses 'cookies'. More information