Object

Title: O zakazie stosowania kar cielesnych wobec małoletnich : polemika z artykułem Wioletty Jedleckiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

O zakazie stosowania kar cielesnych wobec małoletnich : polemika z artykułem Wioletty Jedleckiej

Alternative title:

About the prohibition on corporal punishment of minors : a polemic with the article written by Wioletta Jedlecka

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 125

Creator:

Grudecki, Michał

ORCID:

0000-0002-5185-3770

Subject and Keywords:

family law   criminal law   justification of punishing minors   minors corporal punishment  
prawo rodzinne   prawo karne   kontratyp prawo do karcenia   kary cielesne

Abstract:

The presented article is a polemic with the paper written by Wioletta Jedlecka, Prohibition on corporal punishment application and excuse of educational reproving, „Przegląd Prawa i Administracji” 2020, cz. 1–2, s. 97–108. The aforementioned text raises an important issue at the interface between criminal law and family law. In the author’s opinion, however, it does so in a not fully orderly manner, and the theses presented therein are contradictory in some places. Therefore, this article is an invitation by the author to a broader discussion on the relationship between the prohibition of corporal punishment and the non-statutory justification of punishing minors, and to deepen the presented arguments.  

Prezentowany artykuł stanowi polemikę z tekstem W. Jedleckiej pod tytułem Zakaz stosowania kar cielesnych a kontratyp karcenia wychowawczego. Wspomniany tekst porusza ważne zagadnienie na styku prawa karnego oraz prawa rodzinnego. W opinii autora czyni to jednak w sposób nie do końca uporządkowany, a tezy w nim postawione są w niektórych miejscach z sobą sprzeczne. Niniejszy artykuł stanowi zaproszenie do szerszej dyskusji na temat relacji zakazu stosowania kar cielesnych wobec pozaustawowego kontratypu karcenia małoletnich oraz do pogłębienia zaprezentowanej argumentacji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Tomanek, Artur. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136171   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.125.19

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4050)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jan 24, 2023

In our library since:

Jan 20, 2023

Number of object content hits:

3

Number of object content views in PDF format

3

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145926

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information