Object

Title: Zakaz stosowania kar cielesnych a kontratyp karcenia wychowawczego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zakaz stosowania kar cielesnych a kontratyp karcenia wychowawczego

Alternative title:

Prohibition on corporal punishment application and excuse of educational reproving

Creator:

Jedlecka, Wioletta

ORCID:

0000-0002-0542-9303

Subject and Keywords:

prohibition to apply corporal punishment   off-law valid excuse of reproving for educational purposes   family law   criminal law  
zakaz stosowania kar cielesnych   pozaustawowy kontratyp karcenia wychowawczego   prawo rodzinne   prawo karne

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The paper studies relationships between the prohibition to apply corporal punishment under the Family and Guardianship Code, Article 96¹, and excuse of reproving for educational purposes, this excuse working in criminal law. The analysis is provided of issues connected with the subject matter of this article, results of the prohibition under the Family and Guardianship Code, Article 96¹ on the excuse are described, and conclusions concerning the effectiveness of the prohibition are formulated. Practical significance of the issues tackled in this article results from the common nature of the phenomenon of using various forms of reproving children.  

Prezentowany artykuł jest poświęcony relacji między wprowadzonym w przepisie art. 961 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakazem stosowania kar cielesnych a funkcjonującym w prawie karnym kontratypem karcenia wychowawczego. Analiza zagadnień związanych z tematem artykułu pokazuje, jaki wpływ ma zakaz wyrażony art. 96¹ kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na kontratyp karcenia, oraz pozwala sformułować wnioski w zakresie skuteczności tegoż zakazu. Praktyczna waga omawianych kwestii wynika z powszechności zjawiska stosowania różnych form karcenia wobec dzieci.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110330   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.55

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 97-108

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

May 4, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

461

Number of object content views in PDF format

467

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121009

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information