Object

Title: Polish and Dutch environmental criminal law – selected issues ; Polskie i holenderskie prawo karne środowiska – wybrane zagadnienia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Polish and Dutch environmental criminal law – selected issues  
Polskie i holenderskie prawo karne środowiska – wybrane zagadnienia

Alternative title:

Polish and Dutch environmental criminal law – selected issues

Creator:

Grabarczyk, Tymon

ORCID:

0000-0001-7055-7187

Subject and Keywords:

the Netherlands   environmental protection   criminal law   environmental criminal law   Dutch environmental criminal law  
Holandia   ochrona środowiska   prawo karne   prawo karne środowiska   holenderskie prawo karne środowiska

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Despite the fact that the Directive 2008/99/EC of the European Parliament and the Council on the protection of the environment through criminal law has been in force for more than 10 years, and its relevant provisions were subsequently implemented into domestic legal systems, the area of the environmental criminal law has received limited attention in the academic research. The aim of this article is to present a comparative dimension of the environmental criminal law through an analysis of the legal bases of criminal liability of Polish and Dutch environmental law. The key legal acts in this regard,i.e. the Criminal Code of the Netherlands and the Economic Offences Act are the main subject of this survey. Moreover, the relevant provisions of Dutch law were compared with their counterparts.  
Pomimo obowiązywania od ponad 10 lat dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WEw sprawie ochrony środowiska przez prawo karne oraz późniejszej implementacji jej przepisów do krajowych porządków prawnych, obszar prawa karnego środowiska cieszy się ograniczonym zainteresowaniem ze strony piśmiennictwa prawniczego. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie komparatystycznego wymiaru prawa karnego środowiska poprzez dokonanie analizy podstaw odpowiedzialności karnej w polskim i holenderskim prawie ochrony środowiska. Przedmiotem badania były kluczowe akty prawne z tego zakresu, tzn. holenderski kodeks karny oraz holenderska ustawa o przestępstwach gospodarczych. Ponadto dokonano zestawienia właściwych przepisów prawa holenderskiego z ich odpowiednikami funkcjonującymi w prawie polskim. Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wprowadzone do polskiego prawa w analizowanym zakresie w związku z wejściem w ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118574

DOI:

10.34616/fiuw.2020.1.20.55

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Dec 3, 2020

Number of object content hits:

612

Number of object content views in PDF format

612

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127339

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information