Object

Title: Prawno-środowiskowa problematyka inwestycji typu brownfield : nieruchomości poprzemysłowe, na których wystąpiło zanieczyszczenie powierzchni ziemi

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawno-środowiskowa problematyka inwestycji typu brownfield : nieruchomości poprzemysłowe, na których wystąpiło zanieczyszczenie powierzchni ziemi

Alternative title:

Legal and environmental issues of brownfield investments. Post-industrial real estates with contamination of the earth’s surface

Creator:

Kawęcka, Anna

ORCID:

0000-0002-4258-1443

Subject and Keywords:

remediation   pollution   environmental protection   soil   real estate  
remediacja   zanieczyszczenie   ochrona środowiska   gleba   nieruchomość

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The article answers the most important legal questions posed by those who are planning to buy real estate for a brownfield investment, where pollution of the earth’s surface is located. This study explains legal definition of damage in environment and historical pollution of the earth’s surface. It also advises where to get reliable information on the presence of pollution on the real estate, and who is obliged to report the pollution or damage. The article discusses the methods of carrying out preventive and remedial actions in relation to the environmental damage that has arisen or may occur and the historical pollution of the earth’s surface, including the issue of remediation – soil cleaning procedure. The aim of the study is to indicate the legal obligations of the owner of contaminated real estate and the methodology of proceedings aimed at legal removal of pollution, depending on its type, in order to be able to properly implement an investment in post-industrial areas.  

Artykuł odpowiada na najistotniejsze zagadnienia prawne, jakie stoją przed planującym zakupić nieruchomość z przeznaczeniem na inwestycję typu brownfield, na której występuje zanieczyszczenie gleby. Niniejsze opracowanie wyjaśnia, czym jest ustawowo zdefiniowana szkoda w środowisku oraz historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi. W tekście zgromadzono podpowiedzi ukazujące źródła czerpania wiarygodnych informacji dotyczących występowania zanieczyszczeń na interesującej nabywcę nieruchomości oraz omówiono, na kim ciąży obowiązek zgłoszenia odnotowanego zanieczyszczenia lub szkody. W artykule opisano również sposoby przeprowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych w stosunku do powstałych lub mogących wystąpić szkód w środowisku oraz historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, w tym problematykę remediacji, czyli procedury oczyszczenia gruntu. Celem pracy jest wskazanie obowiązków prawnych spoczywających na posiadaczu nieruchomości skażonej oraz metodyki postępowania mającego na celu legalne usunięcie zanieczyszczenia w zależności od jego rodzaju, aby móc w sposób właściwy zrealizować inwestycję na terenach poprzemysłowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132248   doi:10.34616/141813       ISSN 2450-3932

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 30, 2021

In our library since:

Nov 30, 2021

Number of object content hits:

173

Number of object content views in PDF format

175

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141813

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information