Obiekt

Tytuł: The term of "an obviously groundless action" for revoking a resolution of the General meeting or for declaring it null and void in light of the regulations of art. 423 and 425 of the Commercial Companies Code ; Pojęcie "oczywiście bezzasadnego powództwa" o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia lub stwierdzenie jej nieważności w świetle regulacji art. 423 oraz 425 kodeksu spółek handlowych

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

The term of "an obviously groundless action" for revoking a resolution of the General meeting or for declaring it null and void in light of the regulations of art. 423 and 425 of the Commercial Companies Code  
Pojęcie "oczywiście bezzasadnego powództwa" o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia lub stwierdzenie jej nieważności w świetle regulacji art. 423 oraz 425 kodeksu spółek handlowych

Autor:

Jagodziński, Marcin

Temat i słowa kluczowe:

the term of an obviously groundless action   appealing against resolutions   civil penalty   the misuse of procedural safeguards   liability  
zaskarżanie uchwał   nadużycie środków ochrony procesowej   kara cywilna   pojęcie oczywiście bezzasadnego powództwo   odpowiedzialność

Abstrakt:

This article concerns the term of “an obviously groundless action” for revoking a resolution of the General meeting of a joint stock company or for declaring it null and void. Addressing the issue is justified due to both theoretical and practical reasons – in the context of liability stipulated in art. 423 of the Commercial Companies Code for filing an action demonstrating features specified above. In this publication, I have signalled the fundamental issues concerning the misuse of procedural safeguards and liability for filing “an obviously groundless action” for revoking a resolution of the General meeting of a joint stock company or for declaring it null and void, including the preconditions for the so-called civil penalty. Then, I have conducted detailed considerations concerning “obvious groundlessness of an action”. Within them, I referred to the issue of groundlessness from the factual and legal perspective, and I considered the possibility to acknowledge that also in some cases of partial dismissal of an action, it may be considered to be groundless. In the publication, I also indicated particular cases of “obviously groundless actions” for revoking a resolution of the General meeting of a joint stock company or for declaring it null and void.  
Artykuł niniejszy dotyczy pojęcia „oczywiście bezzasadnego powództwa” o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej lub stwierdzenie jej nieważności. Podjęcie wskazanego zagadnienia jest uzasadnione, zarówno ze względów teoretycznych, jak i praktycznych – w kontekście statuowanej w art. 423 k.s.h. odpowiedzialności z tytułu wytoczenia powództwa o znamionach określonych powyżej. W niniejszej publikacji zasygnalizowałem podstawowe kwestie dotyczące nadużycia środków ochrony procesowej oraz odpowiedzialności z tytułu wytoczenia „oczywiście bezzasadnego powództwa” o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej lub stwierdzenie jej nieważności, w tym przesłanki zasądzenia tzw. kary cywilnej. Następnie przeprowadziłem szczegółowe rozważania dotyczące „oczywistej bezzasadności powództwa”. W ramach nich odniosłem się do kwestii bezzasadności pod względem faktycznym lub prawnym, jak również uczyniłem przedmiotem rozważań możliwość uznania, że również w niektórych przypadkach częściowego oddalenia powództwa może zostać ono uznane za bezzasadne. W publikacji wskazałem także konkretne przypadki „oczywiście bezzasadnych powództw” o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej lub stwierdzenie jej nieważności.

Miejsce wydania:

Wrocław

Współtwórca:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Głodowski, Włodzimierz. Rec.   Błaszczak, Łukasz. Rec.

Data wydania:

2017

Szczegółowy typ zasobu:

e-book  
e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89438

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 101)

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

Copyright by Marcin Jagodziński

Autor opisu:

MG

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

4 lis 2020

Data dodania obiektu:

14 mar 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

708

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1117

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94941

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji