Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Terra Utopia. Glosy i konteksty pedagogiczne utopii

Creator:

Głażewski, Michał

Subject and Keywords:

atopia   Campanella   edukacja   Fourier   Morus   Nowe Społeczeństwo   Nowy Człowiek   Platon   społeczeństwo utopijne   tropizm   utopia

Abstract:

Przedmiotem artykułu jest fenomen utopii postrzegany i interpretowany w kontekście edukacyjnym. Praca składa się z czterech części: 1) Dobre miejsce nigdzie; 2) Szczęśliwi Utopianie; 3) Pedagogiczne konteksty utopii; 4) Pochwała utopii. W pierwszej części zostały przedstawione zagadnienia genezy i specyfiki tożsamości definicyjnej utopii w aspekcie literackim, społecznym i filozoficznym. Podjęto tu próbę prześledzenia źródeł i uwarunkowań najważniejszych jej aplikacji oraz rozwinięć społecznych i ideowych. W części drugiej przedstawiono analizę projektów społecznych systemów utopijnych w wymiarze conditio humana, badając mechanizm eudajmoniczny (tzn. szczęścia kompulsywnego) projektów utopijnych. W części trzeciej wykorzystano wyniki wcześniejszych dociekań do deskrypcji problemów wychowawczych i edukacyjnych, poszukując ostatecznie możliwych konkluzji pedagogicznych. Część czwarta została poświęcona ukazaniu zalet myślenia i działania utopijnego dla edukacji. Głównym celem artykułu jest rozważenie hermeneutycznych i heurystycznych konsekwencji aplikacji utopijnych konstruktów dla pedagogiki.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-35-4

DOI:

10.34616/22.19.118

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 2, s. 28-48

Rights holder:

Copyright by Michał Głażewski

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.