PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wypalenie zawodowe i poczucie sensu życia pedagogów specjalnych

Creator:

Plichta, Piotr

Subject and Keywords:

wypalenie zawodowe ; pedagogika specjalna ; pedagog specjalny ; sens życia ; pedeutologia specjalna ; stres

Abstract:

Połączenie tematyki wypalania się i odczuwanego sensu własnych działań stanowi istotę poszukiwań podjętych w tej książce i jest próbą wypełnienia istniejącej luki. Odczuwanie sensu własnego życia przez pedagogów specjalnych należy do wątków nieobecnych w badaniach nad ich funkcjonowaniem zawodowym, w tym również w kontekście syndromu wypalania się sił. Przedstawiana rozprawa poświęcona jest pedagogom specjalnym: nauczycielom i nauczyciolom-wychowawcom pracującym w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Wszyscy oni są zarówno pedagogami, jak i nauczycielami, stąd zamienne używanie w dalszych częściach pracy terminów „nauczyciele” i „pedagodzy” (w tym przypadku specjalni) jest zamierzone i odnoszące się do ich rzeczywistej sytuacji zawodowej – są pedagogami pracującymi w charakterze nauczycieli lub nauczycielami-wychowawcami internatu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Oficyna Wydawnicza ATUT

Date issued:

2015

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-7977-114-1

Language:

pol

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Piotr Plichta ; © Copyright by Oficyna Wydawnicza ATUT

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.