Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Cele i zadania Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Creator:

Hałub, Olga

Subject and Keywords:

polityka antydyskryminacyjna   Komisja Wspólna   dyskryminacja ze względu na pochodzenie lub narodowość   ochrona mniejszości narodowych i etnicznych   administracja rządowa   organ doradczy

Abstract:

Celem niniejszego referatu jest próba charakterystyki celów i zadań Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Jest to organ doradczy administracji rządowej, którego działalność służy zwiększeniu efektywności polityki państwa wobec ww. mniejszości, jak również wzmocnienia dialogu z ich przedstawicielami. Tym samym zadania Komisji wpisują się w konstytucyjny obowiązek władz publicznych polegający na zagwarantowaniu ochrony wolności i praw mniejszościom narodowym i etnicznym w Polsce. Niniejsze rozważania są wynikiem analiz przepisów ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 r., a także Regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Banach-Gutierrez, Joanna Beata. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-57-8

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Olga Hałub

Autor opisu:

TK