Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Stosunki polsko-izraelskie w latach 1990-2009. Od normalizacji do strategicznego partnerstwa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Stosunki polsko-izraelskie w latach 1990-2009. Od normalizacji do strategicznego partnerstwa

Creator:

Dyduch, Joanna

Subject and Keywords:

Polish-Israeli relations   Israel   Polish foreign policy  
stosunki polsko-izraelskie   Izrael   polska polityka zagraniczna

Abstract:

On the pages of the given book, the reader will find analysis of Polish-Israeli relations in the years 1990-2009. The analysis has been made on various levels of the bilateral relations, among others: political, diplomatic, economic and cultural. The study of bilateral Polish-Israeli relations proves that they have undergone intensive and profound transformations. The intention of the author was to capture and indicate the critical moments and turning points in the mutual relations. It was also important to reflect on the mechanisms underlying the development of Polish-Israeli cooperation. The influence of the international environment on mutual Polish-Israeli relations, has been also taken into account, the special attention has been given to the influent and importance of international organizations such as the European Union or the North Atlantic Treaty Organization. The tiled of the book itself in short reflects the main research hypothesis and has become the main forecast for the Polish – Israeli relations future developments. There are many reasons to argue that the mutual relations between Poland and Israel became a special kind of partnership. Moreover, politicians, diplomats, sometimes social activists or businessmen in both countries define this partnership as a strategic one. So the main purpose of the dissertation was to diagnose the state of mutual relations, to point out the factors affecting and influence them, and to try to identify further directions of their development.  

Na kartach książki czytelnik znajdzie analizę stosunków polsko--izraelskich w latach 1990–2009, na różnych płaszczyznach, m.in. politycznej, dyplomatycznej, gospodarczej i kulturalnej. Badania bilateralnych stosunków polsko-izraelskich dowodzą, że przechodziły one i przechodzą intensywne i głębokie przeobrażenia. Zamierzeniem autorki było uchwycenie i wskazanie newralgicznych momentów we wzajemnych relacjach. Istotne było również, by zastanowić się nad mechanizmami właściwymi dla rozwoju polsko-izraelskiej współpracy. Analiza stosunków dwustronnych uwzględniała również wpływ środowiska międzynarodowego na wzajemne polsko-izraelskie relacje, szczególną uwagę zwrócono na wpływ i znacznie organizacji międzynarodowych, takich jak Unia Europejska czy Sojusz Północnoatlantycki. Rozważania koncentrujące się wokół problemu zasygnalizowanego w tytule książki odczytać można jako hipotezę badawczą, ale zawierają one również swoistą prognozę. Istnieje wiele przesłanek, by twierdzić, że wzajemne relacje między Polską a Izraelem noszą znamiona partnerstwa. Co więcej, politycy, dyplomaci, czasem działacze społeczni czy biznesmeni w obu krajach owo partnerstwo określają mianem strategicznego. Tak więc zasadniczym celem tej rozprawy było zdiagnozowanie stanu wzajemnych relacji, wskazanie na czynniki mające na nie wpływ i próba określenia dalszych kierunków rozwoju.

Place of publishing:

Warszawa

Date issued:

2010

Detailed Type:

monograph  
monografia

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:80006   ISBN 978-83-7436-231-3

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Joanna Dyduch

Autor opisu:

jk

Object collections:

Last modified:

Jul 18, 2022

In our library since:

Nov 15, 2017

Number of object content hits:

0

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/85028

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information