Object

Title: Swoboda zrzeszeń w kontekście społeczeństwa obywatelskiego (aspekty filozoficzne i teoretycznoprawne)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Swoboda zrzeszeń w kontekście społeczeństwa obywatelskiego (aspekty filozoficzne i teoretycznoprawne)

Alternative title:

Freedom of association in the context of civil society (philosophical and law-theory aspects)

Creator:

Breczko, Anetta   Miruć, Alina

Subject and Keywords:

authority   civil society   freedom   democratic state of law   freedom of association   third sector   right of association  
wolność   demokratyczne państwo prawa   trzeci sektor   swoboda zrzeszeń   prawo do zrzeszania się   władza   społeczeństwo obywatelskie

Abstract:

The present paper aims at underlying the main philosophical and law-theory aspects dealing with freedom of association in the context of civil society. The concept of civil society may be subject to diverse interpretations. Regardless all the differences in its understanding, the notion implies some universal principles and values, such as freedom and responsibility, sovereignty and partnership, national identity, subsidiarity and participation, solidarity and social justice. According to classical interpretations of civil society, its most important feature is the process of self-organizing, by creating associations and institutions independent of State authority. Civil society is usually placed between public and private sphere, which fills the remaining space in social relations. Volunteer civic engagement contributes to multiply the common welfare, bringing benefits not only for individuals, but also for the government, by providing, for example, social care and education. The latter is possible only under a fully democratic and lawful state, in which pluralism and freedom of association are guaranteed.  

Celem opracowania jest podkreślenie aspektów filozoficznych i teoretycznoprawnych swobody zrzeszeń w kontekście społeczeństwa obywatelskiego. Pojęcie to można rozumieć w różnoraki sposób. Niezależnie od zauważalnych różnic powyższa formuła zawiera w sobie wspólne, uniwersalne zasady i wartości, takie jak m.in.: wolność i odpowiedzialność, suwerenność i partnerstwo, tożsamość narodowa, pomocniczość i partycypacja, solidarność oraz sprawiedliwość społeczna. W klasycznych interpretacjach za podstawę społeczeństwa obywatelskiego uznaje się zdolność do samoorganizacji społecznej, tworzenia stowarzyszeń i instytucji niezależnych od władzy państwowej. Społeczeństwo obywatelskie umieszczane jest na ogół między sferą publiczną i prywatną, stanowiąc obszar wypełniający pozostałą, „wolną” sferę stosunków społecznych. Dobrowolna aktywność obywatelska przyczynia się do pomnażania „dobra wspólnego”, przynosząc korzyści nie tylko jednostkom, ale również państwu, wspierając je chociażby w świadczeniu usług opiekuńczych czy edukacyjnych. Aktywność taka jest możliwa tylko i wyłącznie w warunkach demokratycznego państwa prawa, poprzez zagwarantowanie pluralizmu i związanej z nim swobody zrzeszeń.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta. Red.   Zacharko, Lidia. Red.   Nitecki, Stanisław. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79889   ISBN 978-83-65431-69-1

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Anetta Breczko, Alina Miruć

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Oct 30, 2017

Number of object content hits:

661

Number of object content views in PDF format

817

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84898

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information