Object

Title: Legal character of the patient’s consent in civil law ; Charakter prawny zgody pacjenta na gruncie prawa cywilnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legal character of the patient’s consent in civil law  
Charakter prawny zgody pacjenta na gruncie prawa cywilnego

Creator:

Smyk, Katarzyna

Subject and Keywords:

legal act   civil event   declaration of will   personal rights   consent of a patient  
zdarzenie cywilnoprawne   czynność prawna   oświadczenie woli   zgoda pacjenta   dobra osobiste

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The paper is an evaluation of the legal nature of patient’s consent to medical treatment as an example of consent to infringe personal rights. The subject of analysis consists of two contradictory standpoints qualifying patient’s consent as a kind of legal action or the statement similar to a declaration of will. The aim of the author is to qualify patient’s consent as one of the categories of civil events and to determine the scope of application of civil law to this institution.  

Artykuł poświęcony jest ocenie charakteru prawnego zgody pacjenta na czynność medyczną jako przykładu zgody na naruszenie dóbr osobistych na gruncie prawa cywilnego. Zasadniczej analizie poddane są dwa dominujące stanowiska upatrujące w zgodzie pacjenta rodzaj czynności prawnej bądź oświadczenia podobnego do oświadczenia woli. Celem autora jest zakwalifikowanie aktu zgody pacjenta do jednej z kategorii zdarzeń cywilnoprawnych oraz określenie zakresu stosowania przepisów prawa cywilnego do tej instytucji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79813   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katarzyna Smyk

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Oct 13, 2017

Number of object content hits:

3 259

Number of object content views in PDF format

4528

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84764

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information