Object

Title: Ocena dochowania formy szczególnej czynności prawnej w aspekcie czasowym – uwagi na tle wyroku SN z dnia 29 stycznia 2009 r., V CSK 294/08

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ocena dochowania formy szczególnej czynności prawnej w aspekcie czasowym – uwagi na tle wyroku SN z dnia 29 stycznia 2009 r., V CSK 294/08

Creator:

Górska, Katarzyna

ORCID:

0000-0002-3773-3617

Subject and Keywords:

spełnienie wymogu formy   dokument   elementy formy   oświadczenie woli   pismo   poświadczenie daty   forma czynności prawnej   poświadczenie podpisu

Abstract:

W artykule omówiony jest aspekt realizowania w czasie elementów składających się na podstawowe formy szczególne (takie jak forma: dokumentowa, pisemna, z poświadczoną datą czy z podpisem notarialnie poświadczonym) z uwzględnieniem ich specyfiki oraz realizowanych przez nie funkcji. Rozważania zostały zainspirowane stanowiskiem Sądu Najwyższego, wypowiedzianym w odniesieniu do formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, według którego konieczna dla dochowania tej formy notarialna czynność poświadczenia może nastąpić także ex post w stosunku do złożonego już oświadczenia woli (tak SN w wyroku z 29 stycznia 2009 r., V CSK 294/08, Legalis). Ostatecznym celem opracowania jest próba oceny tego stanowiska i jego uniwersalności w stosunku do pozostałych form szczególnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jezioro, Julian. Red.   Zagrobelny, Krzysztof. Red.   Wesołowski, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:95810   ISBN 978-83-66066-52-6

DOI:

10.34616/23.19.037

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 136)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katarzyna Górska

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 27, 2023

In our library since:

Jul 1, 2019

Number of object content hits:

887

Number of object content views in PDF format

970

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/102941

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information