Object

Title: Legal and medical aspects of the management of cardiac implantable electronic devices in patients toward the end of life ; Prawne i medyczne aspekty modyfikacji aktywności wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca u pacjentów u kresu życia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legal and medical aspects of the management of cardiac implantable electronic devices in patients toward the end of life  
Prawne i medyczne aspekty modyfikacji aktywności wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca u pacjentów u kresu życia

Creator:

Zoń, Anna Maria   Zoń, Katarzyna Maria

ORCID:

0000-0002-4286-4486   0000-0001-5175-2091

Subject and Keywords:

patient’s consent   the obligation to be provided with medical information   patient’s autonomy   cardiac implantable electronic devices   medical futility  
zgoda pacjenta   obowiązek informacyjny   autonomia pacjenta   wszczepialne urządzenia do elektroterapii serca   uporczywa terapia

Abstract:

At the beginning of our considerations, it should be pointed out that cardiovascular diseases are the reason for almost half of deaths in Poland. Some disorders of the cardiovascular system are treated with cardiac implantable electronic devices.The aim of this paper is a comprehensive analysis of the issue regarding management of cardiac implantable electronic devices (peacemaker and cardioverter-defibrillator). In this respect it is significant to explain the legal status of these devices and the basic medical issues in the above scope (the type of devices, their similarities and differences). It is necessary for further consideration. In the scientific paper the management of cardiac implantable electronic devices both in legal and medical aspects is studied. In this context such problems as the patient’s consent and the obligation to be provided with medical information are analysed. In addition it should indicate how, why, when and in which scope the devices could be managed. What is more, the subject matter is taken into consideration concerning medical futility.Finally, the conclusions of the analysis are presented.  

Choroby układu krążenia przyczyniają się do prawie połowy zgonów w Polsce. Określone zaburzenia czynności serca leczone są przy pomocy wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca. Celem pracy jest kompleksowa analiza problematyki modyfikacji funkcji implantowanych urządzeń do elektroterapii na przykładzie dwóch z nich: stymulatora serca (PM) i kardiowertera-defibrylatora (ICD). W powyższym kontekście znaczenie ma zaakcentowanie statusu prawnego tych urządzeń oraz wyjaśnienie podstawowych kwestii medycznych (rodzaje urządzeń, występujące różnice i podobieństwa), których przedstawienie jest konieczne do prowadzenia dalszych rozważań. W tym zakresie omówiono zagadnienie modyfikacji funkcji urządzeń do elektroterapii zarówno w ujęciu prawnym, jak i medycznym. Poruszono zatem problematykę zgody uprawnionego podmiotu oraz zakresu obowiązku informacyjnego. Wskazano też, na czym może polegać modyfikacja aktywności urządzeń, z jakich przyczyn, kiedy oraz w jakim zakresie się jej dokonuje. Dodatkowo w świetle tytułowego zagadnienia rozważono, czy, a jeśli tak, to w jakich przypadkach przedmiotowa terapia może być traktowana jako uporczywa. Rozważania zostały zakończone wnioskami z przeprowadzonej analizy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Babińska-Górecka, Renata. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118360   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.123.11

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3996. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 123, s. 167-183

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Nov 24, 2021

In our library since:

Nov 26, 2020

Number of object content hits:

67

Number of object content views in PDF format

67

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128857

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information