Object

Title: Masters of Gdansk pedagogy and their presence in the lives of the current local educators ; Mistrzowie gdańskiej pedagogiki i ich obecność w życiu współczesnych pedagogów gdańskich

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Masters of Gdansk pedagogy and their presence in the lives of the current local educators  
Mistrzowie gdańskiej pedagogiki i ich obecność w życiu współczesnych pedagogów gdańskich

Creator:

Grzybowski, Romuald

Subject and Keywords:

academic role models   Gdansk pedagogy   mastery   master   science  
autorytet   pedagogika gdańska   mistrz   mistrzostwo   nauka

Abstract:

The concept of mastery, which is also linked to authority, is of utmost importance for the continuity of disciplines in science. Each discipline is legitimized not just by the conceptual network and research methodology catalogue but above all by the names of key researchers and creators whose contributions advance that particular scientific field. The same principle applies to the Gdansk pedagogy community. Its masters come from two generations of professors who build foundations for the pedagogical studies during difficult times of Polish Peoples’ Republic as the discipline began in Gdansk after 1945. Similarly to other academic fields the masters of pedagogy were appreciated for their wisdom coupled with knowledge, brave heartedness, integrity of character, hard-working, well-meaning, openness to colleagues with opposing academic or political views. Due to those features they became role models for their disciples and reference for other modern educators. Numerous symposia dedicated to the masters’ anniversaries prove how up-to-date and universal their work is while they are still amongst us. Those who had passed away speak to their students and younger researchers through texts and other creations.  

Koncepcja mistrzostwa, powiązana z autorytetem, ma ogromne znaczenie dla ciągłości nauki we wszystkich jej dyscyplinach. Każda nauka jest zdeterminowana nie tylko poprzez konceptualistyczny system i metodologię badań, lecz także – przede wszystkim – przez nazwiska głównych badaczy i twórców, których wkład jest znaczący dla danej dziedziny naukowej. Ta sama zasada odnosi się do gdańskiej pedagogiki. Jej mistrzowie pochodzą z dwóch pokoleń profesorów, którzy budują w trudnych czasach PRL-u podstawy dla badań pedagogicznych jako dyscypliny, która zaczęła się w Gdańsku po 1945 roku. Podobnie jak w innych dziedzinach akademickich, mistrzowie pedagogiki byli doceniani za mądrość, która w połączeniu z wiedzą, odwagą, prawością charakteru, pracowitością i dobrymi intencjami otworzyła się na kolegów z przeciwstawnymi poglądami naukowymi i politycznymi. Ze względu na te cechy mistrzowie stali się wzorami do naśladowania dla swoich uczniów i odniesieniem dla wielu współczesnych wychowawców. Liczne sympozja jubileuszowe poświęcone mistrzom ukazują jak powszechną i ponadczasową szerzyli oni wiedzę. Ci, którzy odeszli, przemawiają do studentów i młodych naukowców poprzez własne teksty i dzieła.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jędrychowska, Barbara. Red.

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79788   ISBN 978-83-62618-26-2

DOI:

10.34616/22.19.075

Language:

pol

Relation:

Wychowawca, nauczyciel, mistrz: o potrzebie mądrości, autorytetu i cnoty, s. 41-60

Rights holder:

Copyright by Romuald Grzybowski

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Oct 6, 2022

In our library since:

Oct 11, 2017

Number of object content hits:

410

Number of object content views in PDF format

527

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84725

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information