PLMET:

click here to follow the link

Title:

Formy organizacyjnoprawne świadczenia usług prawniczych i ich ograniczenia w prawie polskim

Creator:

Sołtys, Bogusław

Subject and Keywords:

usługi prawnicze ; rodzaje usług prawniczych ; regulowany i nieregulowany rynek usług prawniczych ; krajowy i zagraniczny rynek usług prawniczych ; prawniczy wolny zawód ; zawód regulowany i zawód zaufania publicznego ; prawnicze zawody regulowane świadczące usługi prawnicze ; adwokaci ; radcowie prawni ; prawnicy zagraniczni ; rzecznicy patentowi ; doradcy podatkowi ; notariusze ; samorząd zawodów zaufania publicznego ; zapewnienie należytego wykonywania zawodów regulowanych świadczących usługi prawnicze oraz nadzór publiczny w tym zakresie ; formy organizacyjnoprawne świadczenia usług prawniczych ; wolność gospodarcza ; wolność wykonywania zawodu ; zasada równego traktowania i niedyskryminacji ; swoboda przedsiębiorczości ; swoboda świadczenia usług ; konstytucyjne i unijne gwarancje ochrony wymienionych wartości prawnych ; reglamentacja form organizacyjnoprawnych usług prawniczych ; ocena ograniczeń swobody wyboru form organizacyjnoprawnych świadczenia usług prawniczych z perspektywy prawa unijnego i prawa polskiego ; założenia zmian regulacji polskiego rynku usług prawniczych

Abstract:

Zasadniczym celem pracy jest zewidencjonowanie oraz ocena ograniczeń form organizacyjnoprawnych świadczenia usług prawniczych z perspektywy prawa polskiego i przy uwzględnieniu prawa Unii Europejskiej. Jak dotychczas problematyka ta nie była przedmiotem szerszych analiz w literaturze, natomiast ma ona podstawowe znaczenie dla funkcjonowania rynku usług prawniczych w Polsce. Wszelkie zawężenia możliwości wyboru form organizacyjnych świadczenia usług prawniczych stanowią ograniczenia traktatowo i konstytucyjnie gwarantowanych swobód przedsiębiorczości i świadczenia usług oraz wolności gospodarczej i wolności wykonywania zawodu. Mimo że generalnie są one dozwolone, to jednak wyłącznie przy zachowaniu gwarancji ochronnych ustanowionych w prawie unijnym oraz w Konstytucji RP. Należało więc zbadać, czy znajdujące się licznie w polskich regulacjach ograniczenia swobody wyboru formy organizacyjnoprawnej świadczenia usług prawniczych spełniają warunki swej dopuszczalności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-63-9

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 100)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Bogusław Sołtys

Autor opisu:

TK