Object

Title: The Pilot-Judgment Procedure in the jurisprudence of the European Court of Human Rights ; Instytucja wyroku pilotażowego w praktyce orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The Pilot-Judgment Procedure in the jurisprudence of the European Court of Human Rights  
Instytucja wyroku pilotażowego w praktyce orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Creator:

Maćkowiak, Maria

Subject and Keywords:

quasi-pilot judgment   Pilot Judgment Procedure   European Court of Human Rights   pilot judgment   human rights  
Europejski Trybunał Praw Człowieka   wyrok   prawa człowieka   wyrok pilotażowy   procedura wyroku pilotażowego   quasi-pilotażowy

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

For many years the European Court of Human Rights struggled with the problem of similar, repetitive cases. One of the ideas for its solution was the introduction of the procedure of a judicial institution – the ECHR judgment pilot. The first judgment of this kind was passed in 2004 in the case of Broniewski against Poland, whereas in the last decade there have been more than twenty verdicts ruled using this institution. The following article includes a discussion of the origins of the pilot-judgment, discharge procedure and practical problems, which are indicated in the doctrine. These kinds of judgments were caused by the reluctance of the Member States regarding the creation of 14 regulations in the Protocol referring to the pilot procedure.  

Europejski Trybunał Praw Człowieka od wielu lat borykał się z problemem tzw. skarg podobnych, repetytywnych. Jednym z pomysłów na jego rozwiązanie było wprowadzenie do procedury orzeczniczej ETPCz instytucji wyroku pilotażowego. Pierwszy wyrok tego typu zapadł w 2004 r. w sprawie Broniowski przeciwko Polsce, zaś w ciągu ostatniej dekady wydano takich wyroków ponad dwadzieścia.Poniższy artykuł obejmuje omówienie genezy wyroków pilotażowych, procedury ich wydawania a także problemów praktycznych, na które wskazuje doktryna. Odniesiono się również do procedur podobnych, tzw. trzeciej grupy wyroków, czyli wyroków quasi-pilotażowych. Wyroki te miały związek z niechęcią państw członkowskich do powstających w Protokole 14 uregulowań dotyczących procedury pilotażowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2016

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79310   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Maria Maćkowiak

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

May 18, 2017

Number of object content hits:

1 706

Number of object content views in PDF format

2495

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/83873

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information