Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawne i praktyczne problemy zarządzania działalnością operacyjną Interpolu

Creator:

Safjański, Tomasz

Subject and Keywords:

przestępczość międzynarodowa   multilateralizm   zagrożenia transgraniczne   współpraca międzynarodowa   stosunki międzynarodowe

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Artykuł przedstawia rozważania dotyczące praktycznych i prawnych problemów zarządzania działalnością operacyjną Interpolu. Wynikają one przede wszystkim z oceny przez państwa członkowskie dotychczasowej skuteczności legalności działań Interpolu,przy czym w porównaniu do praktycznej współpracy policyjnej zdecydowanej poprawy wymaga sfera prawna Interpolu. Nie ulega wątpliwości, że skuteczność działania Interpolu,który funkcjonuje w wymiarze ponadnarodowym, uzależniona jest od posiadania odpowiedniego statusu prawnego. Interpol w opinii niektórych ekspertów w dziedzinie prawa międzynarodowego nie dysponuje optymalnymi rozwiązaniami prawnymi oraz odpowiednim przełożeniem na prawo narodowe poszczególnych państw członkowskich. Najsłabszą stroną Interpolu jest przestarzała i nieefektywna podstawa prawna działania. Z tego powodu warunkiem sine qua non dalszego rozwoju Interpolu jest zapewnienie mu specyficznej pozycji prawnej z uwagi na niepowtarzalność wykonywanych zadań, w tym przyjęcie odpowiednich rozwiązań dotyczących przywilejów i immunitetu Interpolu i jego personelu w jednolity sposób na terytoriach wszystkich państw członkowskich. Istnieje również konieczność zharmonizowania wewnętrznych aktów normatywnych organizacji– w tym statutu i regulaminu ogólnego, których interpretacja powoduje wiele niejasności dotyczących statusu prawnego oraz charakteru członkostwa w Interpolu. Ważne jest uzupełnienie statutu Interpolu o zapisy dotyczące stosunków z podmiotami zewnętrznymi (organizacje międzynarodowe, państwa nieczłonkowskie). Należy także wprowadzić wyraźne kompetencje do zawierania porozumień z państwami członkowskimi dotyczącymi siedziby, przywilejów i immunitetów. Niewątpliwie Europol, będący młodszą platformą współpracy wielostronnej, ma z czysto prawnego punktu widzenia istotną przewagę nad Interpolem, która polega na jasności sytuacji prawnej. Przedmiotowa problematyka jest zagadnieniem nadzwyczaj skomplikowanym z powodu specyfiki prowadzonych przez Interpol działań oraz umiejscowienia organizacji w systemie instytucjonalnym społeczności międzynarodowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2016

Detailed Type:

czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Tomasz Safjański

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK