Obiekt

Tytuł: Legal contracts of employment of knowledge workers in the years 1928–1939 ; Regulacje prawne umowy o pracę pracowników umysłowych w latach 1928–1939

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Legal contracts of employment of knowledge workers in the years 1928–1939  
Regulacje prawne umowy o pracę pracowników umysłowych w latach 1928–1939

Twórca:

Baszak, Łukasz

Temat i słowa kluczowe:

regulation on the contract of employment of knowledge workers   agreement of employment   code of obligations   knowledge workers  
rozporządzenie o umowie o pracę pracowników umysłowych   pracownicy umysłowi   kodeks zobowiązań   umowa o pracę

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

Knowledge workers were in the Second Republic of Poland such a significant group of employees that in 1928 the legislature decided to publish a separate regulation which regulated the agreement of employment of knowledge workers. The provisions of the Regulation did not lose their power even after imposing of the Code of Obligations of 1934, in which art. 441-477 normalized provisions on employment contracts. The provisions of the Code of Obligations in relation to the Regulation, however, had only a subsidiary character. The article presents the regulation of the employment contract in the years 1928-1939, i.e. during the period of validity of the Regulation on the contract of employment of knowledge workers and the Code of Obligations. It discusses the provisions of the Regulation and the correlation with the provisions of the Code of Obligations in terms of the employment contract.  

Pracownicy umysłowi stanowili w okresie II Rzeczpospolitej na tyle znaczącą grupę pracowników,że ustawodawca zdecydował się wydać w 1928 r. osobne rozporządzenie, w którym uregulowana została umowa o pracę pracowników umysłowych. Postanowienia rozporządzenia nie utraciły swej mocy nawet po wejściu w życie kodeksu zobowiązań z 1934 r., w którym w art. 441–477 unormowano przepisy dotyczące umowy o pracę. Przepisy kodeksu zobowiązań w stosunku do przepisów rozporządzenia miały jednak tylko charakter subsydiarny. Artykuł przedstawia regulacje prawne umowy o pracę w latach 1928–1939, a więc w okresie obowiązywania rozporządzenia o umowie o pracę pracowników umysłowych i kodeksu zobowiązań. Omówione zostały zatem postanowienia rozporządzenia o umowie o pracę pracowników umysłowych, w korelacji z postanowienia kodeksu zobowiązań w zakresie umowy o pracę.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2016

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79292   ISSN 2450-3932

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Powiązana publikacja:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Łukasz Baszak

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

10 maj 2023

Data dodania obiektu:

18 maj 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

780

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1022

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/83853

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji