Obiekt

Tytuł: The effectiveness of social reintegration and mechanisms of criminal behavior ; Skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych a mechanizmy powstawania zachowań przestępczych

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

The effectiveness of social reintegration and mechanisms of criminal behavior  
Skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych a mechanizmy powstawania zachowań przestępczych

Twórca:

Jezierska, Barbara

Temat i słowa kluczowe:

resocjalizacja   przestępczość   polityka kryminalna   kara pozbawienia wolności

Opis:

Materiały z VI Seminarium Naukowego pt.: Prawa człowieka w Polsce. 25 lat transformacji systemowej, Wrocław, październik 2014 r.  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstrakt:

Reflections on the effectiveness of rehabilitation of those sentenced to a term of im-prisonment conducted in the literature are very controversial. The finding of unreasonableness reclaim interactions on the one hand is objectionable to practitioners, on the other it results in the implementation of a specific type of criminal policy in the country and gives rise to popu-list voices demanding stricter criminal sanctions. Studies on the mechanisms of human behav-ior indicate a universal limited human aversion to the actual change if such a change is not subjectively beneficial. However, the frailty of human nature cannot become a reason for withdrawing from the projects aimed at modifying proceedings undesirable from a social point of view. The studies on the formation of the phenomenon of crime should help to im-prove social reintegration and not negate its validity.  

Rozważania na temat skuteczności resocjalizacji skazanych na karę pozbawienia wolności, prowadzone w literaturze przedmiotu, budzą wiele kontrowersji. Stwierdzenie o bezsensowności oddziaływań resocjalizujących, z jednej strony budzi sprzeciw praktyków, z drugiej daje asumpt do prowadzenia szczególnego rodzaju polityki kryminalnej w państwie i pojawiania się populistycznych głosów, domagających się zaostrzenia sankcji karnych. Badania nad mechanizmami zachowań ludzkich wskazują na powszechną, ograniczoną niechęć człowieka do faktycznej zmiany, jeżeli zmiana taka nie jest dla niego subiektywnie korzystna. Jednakże ułomność natury ludzkiej nie może stać się powodem wycofywania się z projektów ukierunkowanych na podejmowanie dążeń, polegających na próbach modyfikacji niepożądanego ze społecznego punktu widzenia postępowania. Korzystanie z badań nad tworzeniem się zjawiska przestępczości powinno służyć doskonaleniu oddziaływań resocjalizacyjnych, a nie negowaniu ich zasadności.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Leszczenko, Larysa. Red.   Szablicka-Żak, Jolanta (1952- ). Red.   Duda, Renata. Rec.

Data wydania:

2016

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79251   ISBN 978-83-65431-28-8

Język:

eng   pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 80)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Barbara Jezierska

Autor opisu:

TK   WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

27 maj 2022

Data dodania obiektu:

5 maj 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 454

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1921

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82878

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji