Object

Title: Kara ograniczenia wolności w świetle zmian po uchwaleniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, a także ustawy z dnia 11 marca 2016 roku o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kara ograniczenia wolności w świetle zmian po uchwaleniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, a także ustawy z dnia 11 marca 2016 roku o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Alternative title:

The penalty of restriction of liberty in the light of amendments following the passing of the Act of February 20, 2015 amending the Penal Code Act and certain other acts, as well as the Act of March 11, 2016 amending the Code of Criminal Procedure Act and certain other acts

Group publication title:

Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 61, 2022

Creator:

Cendrowska, Monika

ORCID:

0000-0003-4361-1285

Subject and Keywords:

penalty of restriction of liberty   probation officer   imprisonment   fine  
kara ograniczenia wolności   kurator zawodowy   kara pozbawienia wolności   grzywna

Abstract:

The publication is devoted to the changes that the penalty of restriction of liberty underwent at the turn of 2015/2016. During that period, two acts were adopted: the Act of February 20, 2015 on the amendment to the Penal Code Act and certain other acts, then the Act of March 11, 2016 on the amendment to the Code of Criminal Procedure Act and certain other acts. The study presents the direction of changes which gives the penalty of restriction of liberty a greater prominence in terms of accomplishing the tasks of the criminal policy. The new formula the penalty of restriction of liberty took pursuesthe most essential goals of punishment, i.e. retributive and preventive, and at the same time does not burden the state with the costs associated with penitentiary isolation. The penalty of restriction of liberty, being one of the basic measures, is an effective tool inthe new regulation to fight petty and medium crime.  

Publikacja poświęcona jest zmianom, którym kara ograniczenia wolności podległa na przełomie lat 2015–2016. W tym okresie zostały uchwalone dwie ustawy: z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, a następnie z dnia 11 marca 2016 roku o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. W opracowaniu przedstawiono kierunek zmian, który nadaje karze ograniczenia wolności poważną rangę w realizacji zadań polityki kryminalnej. Nowa formuła kary ograniczenia wolności spełnia najistotniejsze cele kary, a więc retrybutywny oraz prewencyjny, jednocześnie nie obciąża państwa w ponoszeniu kosztów, jakie wiążą się z izolacją penitencjarną. Kara ograniczenia wolności, będąc jednym z podstawowych środków, stanowi w nowej regulacji skuteczne narzędzie do walki z drobną i średnią przestępczością.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kalisz, Tomasz. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136410   ISSN 2084-5065   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/2084-5065.61.5

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-666; No 4106

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Autor opisu:

WR U/PAdks

Object collections:

Last modified:

Mar 27, 2023

In our library since:

Feb 6, 2023

Number of object content hits:

3

Number of object content views in PDF format

5

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146213

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information