Object

Title: The scope of legal independence of law-making public institution ; Zakres prawnej samodzielności prawotwórczej zakładu administracyjnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The scope of legal independence of law-making public institution  
Zakres prawnej samodzielności prawotwórczej zakładu administracyjnego

Creator:

Raszewska-Skałecka, Renata

Subject and Keywords:

source of law   law of public institutions   public institution   regulation   statute  
regulaminy   prawo zakładowe   zakład administracyjny   statut   źródła prawa

Abstract:

Statute and regulation of public institution as normative acts which are passed by authorities of public institutions specify the scope of their independence in the area of law-making. Remarks concern selected issues of law of public institutions on the example of statutes and regulations passing by public authorities for public institutions and by authorities of public institutions.  

Statut i regulamin zakładu administracyjnego jako akty normatywne stanowione przez organy zakładów administracyjnych dookreślają zakres dozwolonej prawem samodzielności prawotwórczej zakładu. Rozważania obejmują wybrane kwestie w zakresie prawa zakładowego na przykładzie statutów i regulaminów wydawanych przez organy administracji publicznej dla zakładów administracyjnych oraz wydawanych przez organy zakładów administracyjnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79112   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Renata Raszewska-Skałecka

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 26, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

845

Number of object content views in PDF format

1288

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82630

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information