Object

Title: Extraterritorial exercise of public administration ; Ekstraterytorialne wykonywanie administracji publicznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Extraterritorial exercise of public administration  
Ekstraterytorialne wykonywanie administracji publicznej

Creator:

Kowalczyk, Barbara

Subject and Keywords:

jurisdiction   deterritorialism   administrative cooperation   Frontex   extraterritoriality  
deterytorializm   współpraca administracyjna   ekstraterytorialność   jurysdykcja państwa   Frontex

Abstract:

Extraterritoriality constitutes an exception to the principle of territoriality of public administration and one of the manifestations of deterritorialism of national public administration. The development of performing tasks of public administration outside the territory of a given State is an inevitable consequence of internationalization (Europeanization) of administration and administrative law. Provisions of administrative law of the European Union as legal basis for exercise public administration modify fixed rules of extraterritoriality established by classical international law. These new forms of extraterritoriality can be regarded as further functional division of power (competence) and responsibility as well as new context of the concept of common (complex) administration of the European Union sensu largo.  

Ekstraterytorialne wykonywanie administracji publicznej stanowi odejście od zasady terytorialności administracji publicznej jako jeden z przejawów deterytorializmu krajowej administracji. Rozwój tego sposobu wykonywania administracji publicznej jest nieuniknioną konsekwencją umiędzynarodowienia (europeizacji) wielu spraw podlegających niegdyś tylko organom władzy państwowej. Prawo administracyjne Unii Europejskiej szczególnie często stwarza podstawy wykonywania administracji publicznej poza terytorium państwa, modyfikując przy tym wiele utrwalonych reguł znanych klasycznemu prawu międzynarodowemu. W nowych postaciach ekstraterytorialności administracji publicznej można widzieć dalszy podział funkcjonalny władzy (kompetencji) i odpowiedzialności oraz nowy kontekst pojęcia wspólnej (złożonej) administracji Unii Europejskiej sensu largo.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79102   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Barbara Kowalczyk

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 26, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

315

Number of object content views in PDF format

477

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82620

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information