Obiekt

Tytuł: Extraterritorial exercise of public administration ; Ekstraterytorialne wykonywanie administracji publicznej

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Extraterritorial exercise of public administration  
Ekstraterytorialne wykonywanie administracji publicznej

Autor:

Kowalczyk, Barbara

Temat i słowa kluczowe:

jurisdiction   deterritorialism   administrative cooperation   Frontex   extraterritoriality  
deterytorializm   współpraca administracyjna   ekstraterytorialność   jurysdykcja państwa   Frontex

Abstrakt:

Extraterritoriality constitutes an exception to the principle of territoriality of public administration and one of the manifestations of deterritorialism of national public administration. The development of performing tasks of public administration outside the territory of a given State is an inevitable consequence of internationalization (Europeanization) of administration and administrative law. Provisions of administrative law of the European Union as legal basis for exercise public administration modify fixed rules of extraterritoriality established by classical international law. These new forms of extraterritoriality can be regarded as further functional division of power (competence) and responsibility as well as new context of the concept of common (complex) administration of the European Union sensu largo.  
Ekstraterytorialne wykonywanie administracji publicznej stanowi odejście od zasady terytorialności administracji publicznej jako jeden z przejawów deterytorializmu krajowej administracji. Rozwój tego sposobu wykonywania administracji publicznej jest nieuniknioną konsekwencją umiędzynarodowienia (europeizacji) wielu spraw podlegających niegdyś tylko organom władzy państwowej. Prawo administracyjne Unii Europejskiej szczególnie często stwarza podstawy wykonywania administracji publicznej poza terytorium państwa, modyfikując przy tym wiele utrwalonych reguł znanych klasycznemu prawu międzynarodowemu. W nowych postaciach ekstraterytorialności administracji publicznej można widzieć dalszy podział funkcjonalny władzy (kompetencji) i odpowiedzialności oraz nowy kontekst pojęcia wspólnej (złożonej) administracji Unii Europejskiej sensu largo.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Data wydania:

2016

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79102

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Barbara Kowalczyk

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

26 maj 2021

Data dodania obiektu:

28 mar 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

259

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

419

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82620

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji