Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Znaczenie orzecznictwa sądowego dla publicznego prawa gospodarczego

Creator:

Kiczka, Karol

Subject and Keywords:

demokratyczne państwo prawne ; orzecznictwo sądowe ; publiczne prawo gospodarcze

Abstract:

Wpływ orzecznictwa sądowego na publiczne prawo gospodarcze jest od dawna przedmiotem zainteresowania różnej natury opracowań naukowych. Doktryna zasadnie przypisuje istotną pozycję orzecznictwu w odniesieniu do właściwego wypełniania procesu stanowienia oraz stosowania publicznego prawa gospodarczego. Trybunały i sądy są gwarantami demokratycznego państwa prawnego w społecznej gospodarce rynkowej. Akcentowana waga orzecznictwa sądowego dla tworzenia i wykonywania publicznego prawa gospodarczego daje podstawy do uznania głosu judykatury za pomocniczy czynnik kształtujący porządek prawny (pomocnicze, niezorganizowane, nieformalne źródło prawa).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red. ; Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-23-3

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Karol Kiczka

Autor opisu:

TK