Object

Title: Z teorii i praktyki samorządu terytorialnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Z teorii i praktyki samorządu terytorialnego

Alternative title:

Some remarks on the theory and practice of territorial self-government

Creator:

Kiczka, Karol

ORCID:

0000-0002-3056-024X

Subject and Keywords:

territorial self-government   democratic state ruled by law   judicial power  
samorząd terytorialny   demokratyczne państwo prawne   władza sądownicza

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

The legal issues of territorial self-government are the subject of interest in jurisprudence. Territorial self-government forms an important and permanent part of the organizational structure of a democratic state ruled by law, which is aff ected by constitutional and international legal factors. Determining of the status of territorial self-government by means of parliament statutes and ordinances sometimes results in departing from the relevant constitutional and international requirements. That is why it is so important to guarantee the functioning of an impartial, independent and efficient judicial power in the field of the organization and functioning of territorial self-government in a modern state.  
Zagadnienia prawne samorządu terytorialnego są przedmiotem zainteresowania prawoznawstwa. Konstytucyjnoprawne i prawnomiędzynarodowe uwarunkowania sytuują samorząd terytorialny jako ważny oraz trwały element struktury organizacyjnej demokratycznego państwa prawnego. Dookreślanie statusu samorządu terytorialnego przez czynnik parlamentarny i w drodze rozporządzeń skutkuje niekiedy odchodzeniem od odnośnych wymogów konstytucyjnych i międzynarodowych. Dlatego tak doniosłe jest zagwarantowanie funkcjonowania bezstronnej, niezależnej, niezawisłej i sprawnej władzy sądowniczej w dziedzinie organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego w nowoczesnym państwie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109157

DOI:

10.19195/0137-1134.114.21

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 311-326

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

19

Number of object content views in PDF format

19

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118775

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Z teorii i praktyki samorządu terytorialnego Apr 14, 2021

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information