Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Uwagi na temat konstrukcji podstaw prawnych współpracy transgranicznej jednostek samorządu terytorialnego

Creator:

Kusiak-Winter, Renata

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny   współpraca transgraniczna   prawo administracyjne   zasada terytorialności   umowa o współpracy transgranicznej

Abstract:

Im bardziej ramowy i ogólny charakter mają wiążące normy prawa międzynarodowego i europejskiego, tym większe znaczenie dla współpracy transgranicznej podmiotów publicznych mają normy prawa wewnętrznego. Wówczas realizacja celów współpracy zależeć będzie od kompatybilności regulacji administracyjnoprawnych obowiązujących jednocześnie (paralelnie) po obu stronach granicy, którym podlegają współdziałające podmioty publiczne. Niniejsze zjawisko zostanie tu określone roboczo mianem „koegzystencji” dwóch porządków prawa administracyjnego. Transgraniczne umowy ramowe zawierane przez jednostki samorządu terytorialnego bazują na kompetencyjnych oraz strukturalnych podobieństwach zawartych w prawie administracyjnym obu państw.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-02-8

Language:

ger   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 70)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Renata Kusiak-Winter